Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Základná škola

Riaditeľ školy: Mgr. Daniela Hlbočanová

 

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Mária Machajová - učiteľka
Mgr. Daniela Laučeková - učiteľka
Mgr. Ľubomír Puna - učiteľ
PaedDr. Peter Pitoniak PhD. - učiteľ NAV
Mgr. Mária Kořalníková - učiteľka NAV
Mgr. Gabriela Ďaďová - vychovávateľka ŠKD
Mgr. Viktória Jurášová - vychovávateľka ŠKD

Nepedagogickí zamestnanci: Darina Gogová - vedúcaŠJ
Ľubica Harezníková - kuchárka
Viera Povalová - upratovačka

Tel. č.: 043-5895396
Zriaďovateľ: Obec Pucov
Pucov 214
026 01 Dolný Kubín
tel. 043-5895395

skola pucov

Profil školy:

Sme málotriedna škola, ktorá:

 •  má kvalifikovaných učiteľov na všetky predmety,
 •  zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 •  má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet na vyučovanie informatickej výchovy
 •  sa pravidelne zapája do projektov,
 •  má vlastnú školskú jedáleň priamo v budove školy,
 •  má pre žiakov k dispozícii ŠKD s kvalifikovaným vychovávateľom,
 •  má vzorne udržiavané okolie areálu školy a príjemné a upravené triedy,
 •  organizuje výlety, exkurzie, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení,
 •  pravidelne koná Akadémiu ku Dňu matiek, Program pre dôchodcov v obci, Vianočnú besiedku,
 •  oživuje ľudové zvyky na Vianoce, Veľkú noc,
 •  má v areáli multifunkčné ihrisko
 •  má krásne detské ihrisko
 •  má zmodernizovanú knižnicu s denným prístupom pre deti

Najzaujímavejšie akcie školy:

 •  Noc odvahy- nocovanie v škole
 •  Korčuľovanie na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
 •  Vianoce- pečenie medovníčkov, besiedka
 •  Plavecký výcvik 

Naša škola ponúka:

 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,
 •  získavanie počítačovej gramotnosti od 1. roč., na hodinách informatickej výchovy
 •  multimediálnu výučba s dataprojektorom, a IKT,
 •  účasť v záujmových útvaroch: Bystré hlavičky , Počítačový krúžok I,II, Krúžok detskej tvorivosti, Nemecký jazyk, Varím, varíš, varíme
 •  pravidelnú návštevu dopravného ihriska v areáli školy
 •  navštevovanie školského klubu detí denne do 15,00 h
 •  úzku spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne
 •  možnosť tráviť čas v školskej knižnici
 •  využitie pekného školského dvora v rámci prestávok a pobytu v školskom klube
   

Pedagogicky zbor a deti základnej školy vydávajú školský časopis pod názvom Školáčik.

Jednotlivé čísla školáčika:

Október - november

December - január


 

dnes je: 24.10.2017

meniny má: Kvetoslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka