Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Udialo sa u nás

Archívne oznamy z obce

Oznámenie o začatí prerokovania - Zmeny a doplnky č.1 - ÚPN obce Pucov

V Pucove 26.8.2019
Vec:         ZMENY A DOPLNKY č. 1 - ÚPN OBCE PUCOV
- oznámenie o začatí prerokovania a  žiadosť o stanovisko k návrhu    
Obec Pucov, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
predkladá
Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Pucov -  návrh
z ...viac...

Zverejnené 26.8.2019 -ms-


 

Pucovský spravodaj 2/2019

2019_02_www.jpg

Nové informácie o dianí v obci sa môžete dočítať v novom vydaní Pucovského spravodaja. Dozviete sa o investičných akciách, ktoré sa v obci uskutočnili za posledné obdobie. Taktiež sa dočítate o spoločenských podujatiach, ktoré už boli alebo budú. Prajeme nerušené čítanie.
https://www.pucov.sk/pucovsky-spravodaj.html
viac...

Zverejnené 3.9.2019 -ms-


 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo.png

 P o z v á n k a
     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :
2. augusta 2019 /piatok/ o 18:00 hod na OcÚ v Pucove.
Program:
Úvod Správa starostu o činnosti za posledné obdobie Plán práce na nasledujúce obdobie Informácia o podaných žiadostiach Prerokovanie a schválenie žiadostí od spoluobčanov Rôzne Záver  
  ...viac...

Zverejnené 24.7.2019 -ms-


 

Pucovský koštovník

Košovník 2019.jpg

Srdečne Vás všetkých pozývame na "Pucovský koštovník"
dňa 8.9.2019
10:00 Slávnostná sv. omša, spojená s poďakovaním za úrodu
13:30 Kultúrny program - bude veľmi pestrý
Viac informácií na plagáte.
Opäť prosíme šikovné gazdinky a gazdov o prezentáciu gastronomických špecialít.

viac...

Zverejnené 27.8.2019 -ms-
Aktualizované: 30.8.2019 -ms-


 

Obec Pucov v televízii a rádiu

Screenshot_2019-06-25 Regina.png

V júni 2019 obec navštívili zástupcovia Slovenskej verejnoprávnej televízie. V relácii Regina na RTVS :2 sa prezentujú zaujímavosti z regiónov. V relácii predstavili "Perníkovú chalúpku", ktorá sa nachádza v strede obce. Peter a Ivana opravili starú sýpku. Reláciu môžete pozrieť v archíve RTVS :2 relácia Regina odvysielaná 25.6.2019, čas relácie o chalúpke 34:14.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/192132
Rádio Lumen prip ...viac...

Zverejnené 30.6.2019 -ms-


 

25. výročie kňazskej vysviacky PaeDr. Petra Pitoniaka, PhD.

25 rokov kňazstva.jpg

Milí farníci,
na nižšie uvedenom linku si môžete pozrieť video v skrátenej verzii z vysviacky nášho pána farára Petra Pitoniaka.
https://www.youtube.com/watch?v=GWzRdQtE5eg&feature=youtu.be

viac...

Zverejnené 30.7.2019 -ms-


 

Sv. Anton Paduánsky Srňacie

Anton sv. Srňacie 2019 -.jpg

SRŇACIE
Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna
sv. Antona Paduánskeho
do Srňacieho slávnostnou bohoslužbou
vo štvrtok
 13. júna 2019 o 17,00 hod.

viac...

Zverejnené 6.6.2019 -ms-


 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

images.png

ážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme Vám,
že v termíne od: 25.07.2019, 08:30 do: 25.07.2019, 15:30
že v termíne od: 29.07.2019, 08:30 do: 29.07.2019, 13:30
že v termíne od: 02.08.2019, 08:00 do: 02.08.2019, 13:00
že v termíne od: 02.08.2019, 11:30 do: 02.08.2019, 16:00
bude vo Vaše ...viac...

Zverejnené 25.6.2019 -ms-
Aktualizované: 28.6.2019 -ms-


 

Pozvánka - Deň detí a otcov

Snímek1.JPG

Obecný úrad v spolupráci so základnou školou organizuje dňa 2. júna 2019 o 13:00 hod spoločenské podujatie Deň detí a otcov v priestoroch školského dvora.
Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, za ktoré budú odmenené. Pripravené bude občerstvenie pre deti aj otcov. Bude sa podávať grilované mäso s oblohou. Nebude chýbať pitný režim pre deti džús a pre oteckov pivko.
Tešíme sa na spoločne strávené nedeľné popoludnie.
viac...

Zverejnené 1.6.2018 -ms-
Aktualizované: 31.5.2019 -ms-


 

Zmena a Doplnok č.1 k Územnému plánu obce Pucov

O Z N Á M E N I E
o začatí obstarávania doplnku č.1
K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE (ÚPN-O) Pucov
V zmysle § 30 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Pucov
dňom 7. mája 2019
začína obstarávanie dodatku č.1 k ÚPN-O, ktorý bude spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.
      Vyzývame verejnosť, obyvateľov obce Pucov, vlast ...viac...

Zverejnené 10.5.2019 -ms-


 

Deň Matiek

den-matiek-4.jpg

"Nesiem Ti ruže, mamička moja,
lebo dnes veľký sviatok máš.
Keď sa nám oči potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš."
 
Milé mamky, mamičky, mamulienky,
z príležitosti sviatku "Dňa Matiek" Vás dňa 12. mája srdečne pozývame na posedenie a príjemné strávenie chvíľ v prítomnosti všetkých umelcov - Vašich detí, deťúreniec, ktoré si pre Vás s láskou pripravili pestrý kultúrny program.
Toto všetk ...viac...

Zverejnené 9.5.2019 -ms-


 

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2018

skladka komunalneho odpadu.jpg

Obec Pucov oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.
 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018:                  49,18 %
 
Sadzba za ulo ...viac...

Zverejnené 18.4.2019 -ms-
Aktualizované: 24.4.2019 -ms-


 

Školenie prvej pomoci

operacne stredisko.png

Vážení spoluobčania,
dovoľujem si Vás informovať v mene Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky  o realizácii ukážok prvej pomoci, ktoré sa bude konať v Našej obci dňa 15.5.2019 o 10:00 hod v KD pri príležitosti Dňa tiesňovej linky 155. 
V tomto roku sa v rámci Dňa tiesňovej linky 155 sa Operačné strediská záchrannej zdravotníckej služby Slovenskej republiky otvoriť regiónom prostredníctvom našich oper ...viac...

Zverejnené 6.5.2019 -ms-


 

Voľby do Európskeho parlamentu

EU volby.jpeg

Voľby do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky
Informácia pre voliča
občana iného členského štátu Európskej únie
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa vykonajú
v sobotu 24. mája 2014 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -ms-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pucov znak1.jpg

P o z v á n k a
     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :
3.mája 2019 /piatok/ o 18:00 hod na OcÚ v Pucove.
       Program:
       1. Úvod
       2. Správa starostu o činnosti za posledné obdobie
       3. Plán práce na nasledujúce obdobie
       4. Informácia o podaných žiadostiach
       5. Prerokovanie a sch ...viac...

Zverejnené 26.4.2019 -ms-


 

Voľby prezidenta SR

Voby_prezidenta_SR.jpg

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
 
 

Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 ...viac...

Zverejnené 31.1.2019 -ms-
Aktualizované: 31.3.2019 -ms-


 

Požehnané Veľkonočné sviatky

Veľká noc.jpg

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“
Vzkriesený Pán nech Vám premení beznádej na nádej,
z utrpenia urobí prostriedok posvätenia,
z kríža znamenie víťazstva,
zo smrti začiatok nového života.

viac...

Zverejnené 18.4.2019 -ms-
Aktualizované: 21.4.2019 -ms-


 

Čas fašiangov

28.jpg

Obdobie od Troch kráľov do popolcovej stredy je obdobím zábavy a veselosti. V minulosti počas fašiangov sa obyvatelia stretávali pri páraní peria, kde si rozprávali rôzne príhody. Boli to veľakrát vymyslené príbehy, ktoré boli opradené tajomnými postavami. Z páračiek sa väčšinou odchádzalo v nočných hodinách a cesta z páračiek bola veľmi rušná. Všímali si okolie, všade videli strašidelné postavy o ktorých rozprávali počas páračiek. Z prostredia o ...viac...

Zverejnené 15.3.2019 -ms-


 

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy v Pucove

DSCN0997.JPG

Obec Pucov  ako zriaďovateľ Základnej  školy v Pucove
 oznamuje, že
zápis detí do 1. ročníka základnej školy
sa uskutoční  dňa 11. apríla 2019 v čase
od 13,00 do 16,30 hod. v priestoroch 
ZŠ v PUCOVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.  
Zápisu sa zúčastnia ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -ms-


 

Fašiangová zabíjačka a Batôžková zábava

Zabijacka.jpeg

Obecný úrad Pucov s obecným zastupiteľstvom a poľovnícke združenie Mladá Hora
 Vás srdečne pozývajú na fašiangovú zabíjačku.
S prípravou grilovaného mäsa, poľovníckeho guľášu sa začne o 9:00 hod pred KD v Pucove.
O 13:00 si pre nás pripravili Ľudový súbor „Laštek“ – fašiangový sprievod, plný hudby a veselosti.
Srdečne Vás všetkých pozývame na spoločné strávenie fašiangového času.
Od 17:00 hod, Vás všetkých pozýv ...viac...

Zverejnené 13.2.2019 -ms-


 

Veličianske ochotnícke divadlo

20190209_183136.jpg

Veličianske ochotnícke divadlo je známe svojimi divadelnými predstaveniami široko-ďaleko. Tento rok si naštudovali veselohru od autora Ruda Kazíka. Réžie sa ako vždy zhostil Ľubo Škyvra spolu s asistentkou réžie Zuzanou Šaligovou.
Dej veselohry sa odohráva na dedine v slovensko-poľskom pohraničí. Ako to v minulosti bývalo, rodičia dohadovali svadby svojich detí. V tomto prípade to bola kmotra krásnej Verony, ktorá jej nahovárala za manžela ...viac...

Zverejnené 12.2.2019 -ms-
Aktualizované: 13.2.2019 -ms-


 

Jasličková pobožnosť

20181224_120019.jpg

Tradične na prvý sviatok vianočný sa tešíme na Jasličkovú pobožnosť. Jasličková pobožnosť je o zvestovaní príchodu nášho Spasiteľa na tento svet. Deti a mládež z Pucova pod vedením vychovávateliek  zo základnej školy si pripravili pásmo o narodení malého Ježiška. Ježiška privítali spevom, recitáciou básničiek, vinšovaním kolied a darmi. Spev a hudba sa rozliehali po chráme na česť a slávu Pána Ježiša Krista. O hudobný doprovod sa postarali hudobn ...viac...

Zverejnené 27.12.2018 -ms-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pucov znak1.jpg

P o z v á n k a
     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :
8.februára 2019 /piatok/ o 18:00 hod na OcÚ v Pucove.
Program:
Úvod Správa starostu o činnosti za posledné obdobie Plán práce na nasledujúce obdobie Informácia o podaných žiadostiach Prerokovanie a schválenie žiadostí od spoluobčanov Rôzne Záver  
     ...viac...

Zverejnené 31.1.2019 -ms-


 

Pucovská brázda 2018

Brazda 2018.jpg

Srdečne pozývame, všetkých nadšencov zimnej prechádzky dňa 29.12.2018 (sobota), na tradičný prechod Pucovská brázda po chotári obce Pucov. Začiatok putovania je o 10:00 hod pred Obecným úradom.
Trasa putovania sa upresní podľa počasia. Súčasťou prechádzky po chotári bude aj občerstvenie. Spoločne si opečieme slaninku, klobásu alebo rôzne dobroty, ktoré si donesieme.
Tešíme sa na spoločné putovanie Pucovským chotárom.
viac...

Zverejnené 24.12.2018 -ms-


 

XII. Reprezentačný ples obce

Ples_2019.jpg

Srdečne Vás pozývame
XII. Reprezentačný ples obce Pucov
2.marca 2019  o 19.00 hod. KD Pucov
Do bieleho rána bude hrať a zabávať   hudobná skupina
KORTINA
Účastníkom plesu predvedie svoje umenie skupina z Martina - šerm a ohnivá šou
Nebude chýbať ani mládež z Pucova so svojím programom
cena  42,- €/pár
 v cene lístka:  večera, víno, koláč,
                      káva, kapustnica
...viac...

Zverejnené 8.1.2019 -ms-


 

U predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

IMG_1190.jpg

Na návšteve u predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.
Predsedníčka Erika Jurinová sa 19. decemrda stretla so starostom obce Pucov. Metod Sojčák sa jej bol poďakovať za spoluprácu. Tento rok sa podarilo opraviť zosuv na ceste III/2250 pred obcou Pokryváč. Pribudla časť asfaltového koberca na ceste z Pokryváča na Osádku. Rozhovor bol aj o plánoch na ďalší rok. Malo by sa pokračovať na postupnej oprave asfaltového koberca smero ...viac...

Zverejnené 22.12.2018 -ms-


 

Vianoce 2018

Vianoce 2018.jpg

Milí spoluobčania,
rok 2018 bude čo nevidieť minulosťou a preto je potrebné sa zastaviť a porozmýšľať, čo nám tento rok dal a čo vzal. Život je jeden veľký kolobeh. Všetko na tomto svete má začiatok a koniec. Tak je to aj s naším životom. Stále sa niekam ponáhľame a nemáme čas zastaviť sa, len tak sa porozprávať s rodinou, priateľmi, známymi a vypočuť si jeden druhého. Povedať, čo nás trápi a čo teší.
Neustále sa sťažujeme, že všetk ...viac...

Zverejnené 23.12.2018 -ms-


 

Ďakujem

20181112_080658.jpg

Milí spoluobčania,
chcem vám úprimne z celého srdca poďakovať za prejavenú dôveru v uplynulých voľbách. Veľmi si vážim každý jeden  váš hlas. Som potešený vašou hojnou účasťou, ktorá jednoznačne poukázala na to, že vám záleží na tom ako bude naša obec do budúcna fungovať, kam bude smerovať.
Je to pre mňa ako aj pre nové obecné zastupiteľstvo veľký záväzok, aby sme jasne stanovené ciele mohli naplniť a tým dokázali, že vaša voľba bol ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -ms-


 

Výberové konanie riaditeľ Základnej školy

Pucov znak1.jpg

V zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
                                  výberové konanie na funkciu riaditeľa
Základnej školy Pucov
s predpokladaným nástupom od  1.februara  2019
 
Požadované kvalifikač ...viac...

Zverejnené 3.12.2018 -ms-


 

Púť ku kaplnke sv. Vendelína

DSCN6097.JPG

Svätý Vendelín je patrónom sedliakov, roľníkov a pastierov. Pucov je pastierska dedina, preto mu domáci na Pucovskej holi postavili kaplnku. Obec spoločne s farnosťou a miestnym poľovníckym združením Mladá hora zorganizovali v októbri tradičnú púť.
„Ďakujeme za úrodu a za to, čo nám príroda dala,“ povedal starosta Metod Sojčák.
Kaplnka stojí na rázcestí chotárov Pucova, Bzín a Srňacieho. Na tom mieste je aj hrob padlého maďarsého voja ...viac...

Zverejnené 5.11.2018 -ms-


 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pucov znak1.jpg

P o z v á n k a  
     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :
7.decembra 2018 /piatok/ o 15:00 hod na OcÚ v Pucove.
Program:
Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvo ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -ms-


 

Mesiac úcty k starším

20181013_132845.jpg

V sobotu 13. októbra sme sa stretli s našimi seniormi. Spoločné stretnutie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Ondreja. V homílii kňaz Peter Pitoniak povzbudil seniorov, že aj jeseň života je krásnym obdobím a mladým zasa pripomenul, že máme neustále ďakovať a byť vďačný rodičom a starým rodičom. Po svätej omši sme sa všetci spoločne presunuli do kultúrneho domu. Po príhovore starostu nasledoval program v podaní všetkých našich generáci ...viac...

Zverejnené 18.10.2018 -ms-


 

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

Pucov znak1.jpg

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce     OBEC PUCOV  
vypisuje výberové konanie na funkciu  
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE PUCOV  
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b/ zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Pucov
 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pucov zašle alebo odovzdá
písomnú p ...viac...

Zverejnené 21.11.2018 -ms-


 

Koštovník 2018

DSC_8884.JPG

Milí spoluobčania a všetci ktorí ste sa zúčastnili Pucovského koštovníka.
Prvý ročník Pucovského koštovníka je už za nami. Ostali nám už len milé spomienky zachytené na fotografiách a v srdciach. Na jednom mieste sa stretla takmer celá dedina – jedna rodina. Stretli sa tu všetci od najstarších po najmenších, domáci, či rodáci ale aj tí ktorí len prechádzali cez našu obec.
Slávnosť začala slávnostnou svätou omšou. Bolo veľmi pekné vi ...viac...

Zverejnené 4.10.2018 -ms-


 

Výsledky volieb do samosprávy obcí 2018

Komunalne_volby_2018.jpg

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018  
Z celkového počtu 641 oprávnených voličov v Pucove, prišlo k volebnej urne 461, čo predstavuje 71,91% účasť. Z počtu 461 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo pre voľbu poslancov platných 453 hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu obce bolo platných hlasovacích lístkov 451.
 
Za starostu obce bol zvolený
Metod Sojčák Ing., nezávislý kandidát           s počtom hlaso ...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -ms-


 

Pucovský Koštovník

Pucovsky_Kostovnik_2018_plagat_A3_lowres.jpg

Zverejnené 7.9.2018 -ms-


 

Vykurovacie obdobie

Zimne_vykurovacie_obdobie.png

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na prevádzkovanie, na vykonávanie kontrol ale aj na čistenie, na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania ...viac...

Zverejnené 9.11.2018 -ms-


 

Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku - výzva

arriva.jpg

Vec: Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku - výzva
V súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov autobusových liniek, ktoré vstúpia do platnosti od 9.12.2018 Vás žiadam o zaslanie pripomienok, návrhov a zmien k súčasným cestovným poriadkom do 25.9.2018. Výstupom Vašich pripomienok bude porada k cestovným poriadkom, plánovaná predbežne v prvej polovici októbra Presný dátum, čas a miesto konania sa dozviete z pozvánky, ktorá Vám ...viac...

Zverejnené 3.9.2018 -ms-


 

Pozvánka na verejný hovor

obecny znak.jpg

P o z v á n k a
    Poslanci OZ Vás pozývajú  na Verejný hovor, ktorý sa uskutoční dňa :
4.novembra 2018 /nedeľa/ o 14:00 hod v sále KD v Pucove.
Program:
Úvod Správa o činnosti OÚ za rok 2018 Námety a pripomienky spoluobčanov Diskusia Záver  
Po ukončení verejného hovoru bude pokračovať zasadnutie OZ s nasledovným programom:
Úvod Správa o plnení uznesení Správa o činnosti od posle ...viac...

Zverejnené 26.10.2018 -ms-


 

Výzva - verejné obstarávanie

index.jpg

        Názov predmetu zákazky:
      „Nový športový umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku“
        Druh zákazky: dodávka tovaru s montážou
       Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia výmeny povrchu na multifunkčnom ihrisku v obci Pucov. Ihrisko je v nevyhovujúcom stave, trávnik je opotrebovaný. Je potrebné opraviť podklad pod trávnikom, odstrániť nerovnosti a opraviť drenážny systém. Cieľom výmeny p ...viac...

Zverejnené 18.7.2018 -ms-


 

Púť ku kaplnke sv. Vendelína

20171014_121456.jpg


 
Sviatok sv. Vendelína
v chotári PUCOV
 
Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna
sv. Vendelína ku kaplnke
v chotári medzi Pucovom a Srňacím slávnostnou bohoslužbou
v sobotu 20. októbra 2018 o 12,00 hod.
Po svätej omši bude občerstvenie.
 
 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pucov
viac...

Zverejnené 13.10.2018 -ms-


 

Chorvátsko

Trogir-beaches-658x450.jpg

Občianske združenie CHUŤ ŽIŤ organizuje dovolenkový pobyt pri mori v Chirvátsku od 31.augusta do 9.septembra 2018.
Destinácia Južná Dalmácia, Trogir.
Cena pre dospelých 210,-€
Deti od 100 - 180,€
Informácie na tel. čísle 0917 913 592
Plagát v prílohe.
viac...

Zverejnené 19.7.2018 -ms-


 

Október mesiac úcty k starším

ruka.jpg


 
 
 
 Pozvánka
 
Obecný úrad v Pucove Vás srdečne pozýva na posedenie pri príležitosti
 mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční
 
v Pucove dňa 13.10.2018, t.j. v sobotu.
 
Podujatie sa začne o 12.00 hod. slávnostnou sv. omšou. Po svätej omši sa presunieme
do kultúrneho domu, kde bude pripravený kultúrny program, pohostenie
a taktiež malá pozornosť.
...viac...

Zverejnené 5.10.2018 -ms-


 

Separovaný zber - nečistoty

images.jpg

Vážení spoluobčania spoločnosť ĽUPČIANKA s.r.o., ktorá zabezpečuje vývoz separovaného zberu posiela upozornenie:
V poslednom čase zaznamenávame neúnosnú mieru znečistenia kontajnerov (1100 l nádob) na separovaný zber (predovšetkým plastový odpad). Občania si mýlia separovaný zber s komunálnym odpadom, v 1100 l nádobách sú biologické odpady, stavebné odpady ale aj nebezpečné odpady od olejov a farieb a uhynuté zvieratá a vnútornosti.
...viac...

Zverejnené 25.6.2018 -ms-


 

Preventívne protipožiarne prehliadky v obci

DHZ.jpg

Obec Pucov v zmysle § 15 písm. h) v  nadväznosti na § 23 písm. a) zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vykonáva preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly vykonávajú poverení členovia DHZ. Periodicitu kontrol stanovuje obec v závislosti od charakteru a miery nebezpečenstva vzniku požiaru, spravidla však 1x ročne na začiatku vykurovacieho obdobia (september – október).
Preventívna protipožiarna prehliadka v obci Pucov bude vy ...viac...

Zverejnené 4.10.2018 -ms-


 

Pohľad na obec Pucov - história

Milan Bodorík nádherne spracoval dobové fotografie obce, ktoré si môžete pozrieť na ilustračnom videu. Za spracovanie sa mu chceme veľmi pekne poďakovať a popriať veľa zdravia, aby nás mohol potešiť ďalšími pohľadmi na obec.
">http://
 
viac...

Zverejnené 7.6.2018 -ms-


 

Komunálne voľby 2018

komunalne_volby.jpg

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pucov, pre voľby obecného zastupiteľstva obce Pucov si môžete pozrieť v priloženom súbore. Taktiež si môžete pozrieť zloženie okrskovej volebnej komisie.
viac...

Zverejnené 28.9.2018 -ms-


 

Deň detí a otcov

20180603_151503.jpg

Prvá júnová nedeľa v Pucove už tradične patrila deťom, otcom a rodinám. Obec Pucov v spolupráci so ZŠ pripravila popoludnie pre deti k ich sviatku MDD. Nedeľné ráno nás moc nepotešilo, lebo začalo pršať, ale okolo obeda sa mraky rozišli a vykuklo krásne slniečko. Preto nič nebránilo tomu aby sme sa všetci stretli na školskom dvore. Daniela Hlbočanová, Gabriela Ďaďová a ochotné dievčatá pripravili rôzne súťaže pre všetky deti. Ani jedno dieťa neos ...viac...

Zverejnené 4.6.2018 -ms-


 

Nové vydanie obecných novín Pucovský spravodaj 2/2018

noviny.jpg

Vážení spoluobčania!
Prostredníctvom Pucovského spravodaja Vás chcem opäť pozdraviť, informovať o veciach ktoré sa v uplynulom období uskutočnili a poďakovať za spoluprácu.
V prvom rade Vás chcem vážení spoluobčania v mene obecného zastupiteľstva a všetkých organizátorov pozvať na kultúrne podujatie pod názvom Pucovský koštovník.
V minulosti sme organizovali podujatia zamerané na hokej, ktorý má v našej obci dlhú tradíciu. Po ...viac...

Zverejnené 5.9.2018 -ms-


 

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu DHZ Pucov

i_3981047.jpg

Pozvánka
 
Dobrovoľný hasičský zbor v Pucove
pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10.6.2018
v zasadacej miestnosti kultúrneho domu v Pucove o 15:00 hod.,
Program:  
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Správa o činnosti DHZ
4. Voľba výboru DHZ
5. Plán úloh na rok 2018
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Sc ...viac...

Zverejnené 1.6.2018 -ms-


 

Komunálne voľby 2018

komunalne_volby.jpg

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie a oznámenie o e-mailovej adrese na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej komisie v obci Pucov.
viac...

Zverejnené 30.8.2018 -ms-


 

Uvítanie detí

dieta.png

Obecný úrad v Pucove poriada dňa
5.apríla 2018
  Na Obecnom úrade v
 Pucove o 10.00 hod
„Slávnostné uvítanie detí do života“
narodených v roku 2017.

viac...

Zverejnené 3.4.2018 -ms-


 

Komunálna voľby 2018

komunalne-volby-2018.png

Voľby
do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedz ...viac...

Zverejnené 30.7.2018 -ms-


 

ELECTRO SWING párty

Swing-page-001.jpg

Priatelia ELECTRO SWINGu Vás srdečne pozývajú  na párty, ktoré sa bude konať 27. apríla 2018 v estrádnej sále MSKS v Dolnom Kubíne so začiatkom o 20:00 hod.
Cena 15,- €
Bližšie informácie na facebooku: electro swing párty.
viac...

Zverejnené 27.3.2018 -ms-


 

Návšteva predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej

20180720_153527.jpg

Dňa 20. júla 2018 predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová si bola na vlastné oči prezrieť stav cesty III/2250. Neustále žiadame o riešenie nebezpečných úsekov na tejto ceste. Jedná sa o nebezpečnú skalku v katastri obce Bziny, zúžená vozovka smerom do Medzibrodia nad Oravou a pretrvávajúci zosuv pred Pokryváčom. Predsedníčka nás informovala o postupoch pri riešení daných problémov. O postupe pri odstraňovaní skalky sa neus ...viac...

Zverejnené 23.7.2018 -ms-


 

Zberný dvor v prevádzke

20180316_134024.jpg

Ešte koncom roka 2016 bolo obci doručené   rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku na výstavbu zberného dvora. Potom nasledoval kolobeh dokladania rôznych potvrdení, kontrola verejného obstarávania a mnoho ďalších dokladov. S výstavbou sme začali 28. júna 2017, kedy sme odovzdali stavenisko firme, ktorá realizovala stavebné práce. Hotovú stavbu sme prevzali od zhotoviteľa koncom decembra 2017. Postupne sa začal zberný dvor zaria ...viac...

Zverejnené 16.3.2018 -ms-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

images.png

P o z v á n k a
     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :
20.júla 2018 /piatok/ o 18:30 hod na OcÚ v Pucove.
Program:
Úvod Správa starostu o činnosti za posledné obdobie Plán práce na nasledujúce obdobie Informácia o podaných žiadostiach Zabezpečenie kultúrnrho podujatia "Pucovský koštovník" Komunálne voľby 2018 Prerokovan ...viac...

Zverejnené 6.7.2018 -ms-
Aktualizované: 16.7.2018 -ms-


 

Mapový portál obce Pucov

1.png

Mapový portál obce Pucov Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci.
V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.
1.krok otvorte Mapový portál https://mobec.sk/pucov
 

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní
Krok 2:
 Po načítaní ...viac...

Zverejnené 15.3.2018 -ms-


 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

20180608_182626.jpg

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kostolu
Máme za sebou najväčšiu investíciu z obecných zdrojov. Na rekonštrukciu miestnej komunikácie sme žiadali financie z rôznych grantov.  S prípravou projektu na rekonštrukciu miestnej komunikácie ku kostolu sme začali v decembri 2015, následne v januári 2016 sme podali žiadosť. Oficiálnej odpovede o zamietnutí podpory sme dostali až v júni 2018. Dotácia nám bola neschválená z dôvodu nedostatku fin ...viac...

Zverejnené 26.6.2018 -ms-


 

XI. Reprezentačný ples obce Pucov

Plagat2018.jpg

Srdečne pozývame na
XI. Reprezentačný ples obce Pucov
Dňa 3.februára 2018  o 19.00 hod. KD Pucov
O zábavu sa postará DJ Jozef Kozák
Kultúrny program pripravia deti a mládež z Pucova,
Folklórna skupina ROVIENCA z Medzibrodia n/O a Duo Rytmus z Oslian
   cena  40,- €/pár
 v cene lístka:  večera, víno, koláč,
                        káva, kapustnica
Nebude chýbať ani bohatá tombola.
...viac...

Zverejnené 5.1.2018 -ms-


 

Výberové konania

VK_ZS_MS_SKD.jpg

Obec pucov ako zriaďovateľ Materskej školy, Školského klubu detí a Základnej školy, vyhlasuje výberové konanie na uvoľnené pozície:
Učiteľ Materskej školy Vychovávateľ v ŠKD Pedagogický asistent v Základnej škole Upratovačka v MŠ Podrobnejšie informácie o pracovnom úväzku a jednotlivých pozíciách sú uvedené nižšie.
Termín podávania žiadostí do 13.7.2018.
 
viac...

Zverejnené 21.6.2018 -ms-


 

Jasličková pobožnosť

20171225_165358.jpg

Neodmysliteľne k Vianociam patrí aj Jasličková  pobožnosť. Tradične si ju pre nás na sviatok Narodenia Pána pripravujú deti a mládež pod vedením pani učiteliek. Pásmo piesní a scénok vykresľuje výjav o narodení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Na tento svet prišlo malé dieťa, ktoré má spasiť tento svet. Narodilo sa v chudobnej maštali a prišli sa mu pokloniť traja králi, ktorí mu doniesli dary zlato, kadidlo a myrhu. Rozpráva sa aj o štvrtom kráľov ...viac...

Zverejnené 27.12.2017 -ms-


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

poziar-travy1-660x330.jpg

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných poz ...viac...

Zverejnené 19.4.2018 -ms-
Aktualizované: 21.6.2018 -ms-


 

Svätý Mikuláš

Mikulas1.jpg

K predvianočnému času neodmysliteľne patrí sv. Mikuláš. Na jeho príchod netrpezlivo čakajú deti, ktoré si vyčistia čižmičky a čakajú čo im sv. Mikuláš prinesie. Veď boli celý rok dobré, poslušné, pomáhali rodičom a starým rodičom preto si zaslúžia maličký darček.
Aj tento rok opäť zavítal medzi nás sv. Mikuláš. Prišiel v nedeľu 10. decembra do Božieho chrámu v Pucove. Predtým ako prišiel medzi nás tak sme sa spolu s deťmi vrátili do roku 1 ...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -ms-


 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku Kostolu

prace na ceste.png

Vážení spoluobčania,
od pondelka 4.6.2018 obec začína s rekonštrukciou cesty od predajne COOP Jednota smer ku kostolu a to po rodinný dom p. Grenčíka a rodinný dom p. Gogu.
Z uvedeného dôvodu bude miestna komunikácia uzavretá pre všetky motorové vozidlá t.j. osobné ale hlavne nákladné. uzávierka je naplánovaná od 4.6. do 8.6.2018.
Obecný úrad žiada občanov, ktorí bývajú v danej lokalite, týka sa to aj občanov, ktorí bývajú v ...viac...

Zverejnené 1.6.2018 -ms-


 

Pucovská brázda

20161229_120521.jpg

Srdečne pozývame, všetkých nadšencov zimnej prechádzky dňa 30.12.2017 (sobota), na tradičný prechod Pucovská brázda po chotári obce Pucov. Začiatok putovania je o 10:00 hod pred Obecným úradom.
Záujemcovia putovania nech sa nahlásia do 10:00 hod. 29.12.2017 na obecnom úrade telefonicky na tel. č. 043/5895395 alebo email.: obecnyurad-pucov@stonline.sk
Súčasťou prechodu býva aj občerstvenie formou kapustnice, hriateho a teplého čaju. ...viac...

Zverejnené 22.12.2017 -ms-


 

Nové vydanie obecných novín Pucovský spravodaj 1/2018

2018_01_farebna.jpg

Vážení spoluobčania!
Prostredníctvom Pucovského spravodaja vás chcem v prvom štvrťroku roku 2018 čo najsrdečnejšie pozdraviť a poďakovať za spoluprácu v uplynulom období.
Čas neúprosne beží.
V samospráve obce sa naďalej snažíme o napredovanie obce, zlepšenie sociálnych podmienok, infraštruktúry. Nezabudli sme ani na estetickú stránku obce, jej propagáciu a samozrejme kultúrny, spoločenský, športový život. Podporujeme vaše náv ...viac...

Zverejnené 2.5.2018 -ms-


 

Mesiac úcty k starším

oktober.jpg

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo to vždy tak.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. V ...viac...

Zverejnené 28.10.2017 -ms-


 

Veľkonočné sviatky

vpohladnica4.jpg

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a výťaztvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Požehnané Veľkonočné sviatky prajú zamestnanci obecného úradu.

viac...

Zverejnené 29.3.2018 -ms-


 

Nové kroje pre deti v základnej škole

ZSK_horizont_color (1).jpg

Nové kroje pre deti v základnej škole
Základná škola v spolupráci s  Obcou Pucov  získala  finančný príspevok -  dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja vo  výške 300,--€  v rámci
 programu:  KULTÚRA
 podprogram 1 -  Živá kultúra
na činnosť s názvom „ Ušitie detských krojov „
Učiteľky základnej  školy oslovili pani Moniku Svitekovú, mamičku detí, ktoré navštevovali tunajšiu školu, a požiadali o pomoc pri š ...viac...

Zverejnené 27.10.2017 -ms-


 

Svetový deň vody 2018

sdv_2018_ruvztv.jpg

Svetový deň vody 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sa ako každoročne aj tento rok zapája do aktivít Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako jednej z najdôležitejších súčasti života človeka.
Pri  tejto príležitosti  dňa 21.03.2018 / streda / budú odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia  v čase od 8 ...viac...

Zverejnené 19.3.2018 -ms-


 

Púť ku kaplnke sv. Vendelína

Vendelin_2016.jpg

Sv. Vendelín     Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna
sv. Vendelína ku kaplnke
v chotári medzi Pucovom a Srňacím slávnostnou bohoslužbou
v sobotu 14. októbra 2017 o 12,00 hod.
Po svätej omši bude občerstvenie.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pucov
viac...

Zverejnené 8.10.2017 -ms-


 

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy v Pucove

Zakladna skola Pucov.jpg

Obec Pucov  ako zriaďovateľ  Základnej  školy v Pucove
 oznamuje, že
 
zápis detí do 1. ročníka základnej školy
sa uskutoční  dňa 10. apríla 2018 v čase
od 13,00 do 16,00 hod. v priestoroch 
Základnej školy  v PUCOVE
 

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.  
Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2011 do 31.8.2012, aj deti, ktoré mali v školskom roku ...viac...

Zverejnené 16.3.2018 -ms-


 

Sociálne poradenstvo

socialne_poradenstvo.jpg

Občianske združenie Chuť ŽIŤ,
ktoré zriadilo v roku 2015 Komunitné centrum si Vám dovoľuje ponúknuť nasledovné služby:
 
poskytovanie poradenstva v oblasti (kariérneho poradenstva, nezamestnanosti a riešenia problémov spojených s ňou, sociálnych služieb, v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, v oblasti exekúcií a exekučných záležitostí poskytovanie poradenstva v oblasti sociálno-právnej činnosti, rozvodu, ...viac...

Zverejnené 18.9.2017 -ms-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

obecne_zastupitelstvo.png

Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :
2.marca 2018 /piatok/ o 18:30 hod na OcÚ v Pucove.
Program:
Úvod Správa starostu o činnosti za posledné obdobie Plán práce na nasledujúce obdobie Informácia o podaných žiadostiach Prerokovanie a schválenie žiadostí od spoluobčanov Rôzne Diskusia Záver  
     Účasť všetkých poslanc ...viac...

Zverejnené 23.2.2018 -ms-
Aktualizované: 26.2.2018 -ms-


 

Výkup papiera

novinovy_papier.jpg

Firma Ľupčianka,s.r.o.  ponúka  výkup papiera.
Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny,kancelársky papier, katalogy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartonovej krabici alebo igelitke.
Balíky nesmú obsahovať karton,lepenku,umelé hmoty,kovové časti a iné nečistoty.
viac...

Zverejnené 12.9.2017 -ms-


 

Fašiangy 2018

20180210_131747.jpg

Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli zabaviť v sobotu 10. februára 2018 na tradičnú obecnú zabíjačku spojenú s programom pochovávania basy. Ľudová folklórna skupina  z Pucova pod vedením p. Žofie Brienikovej pre účastníkov obecnej zabíjačky pripravili pásmo tradičného pochovávania basy. Občania a návštevníci si takto pri dobrom jedle pospomínali na tradície, ktoré postupne z našich obcí miznú. Je potrebné tradície pre ďalšie pokolenia zachovať. Všetk ...viac...

Zverejnené 13.2.2018 -ms-


 

Spomienka na duchovného otca Petra Ťapáka

25 rok knaz 1.jpg

Rozlúčka s duchovným otcom Petrom Ťapákom
Dlhá nad Oravou, 11. 07. 2017

Vaša excelencia otec biskup, duchovní otcovia, ctihodné rehoľné sestry, drahá smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie!
Kňaz je otec nežne milujúci, trpezlivý, láskavý a vždy odpúšťajúci. Keď na oltár, Ježiša zvoláva a potom v hostili bielej nám ho dáva...
Prišli sme poďakovať za Božie milosti, ktoré sme skrze ruky kňaza Petra Ťapáka d ...viac...

Zverejnené 21.7.2017 -ms-
Aktualizované: 4.8.2017 -ms-


 

Obecná zabíjačka

prasiatko.jpg

Srdečne pozývame všetkých gurmánov na obecnú zabíjačku.
10.2.2018 začiatok od 9:00 pred KD.
13:00 - fašiangový sprievod spojený s pochovávaním basy
Potešíme sa ak prídete v maskách

viac...

Zverejnené 6.2.2018 -ms-
Aktualizované: 12.2.2018 -ms-


 

Výstavba zberného dvora

20170724_113115.jpg

Záleží nám na správnom triedení odpadu, preto sme v máji 2016 podali žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia. 10. novembra 2016 bolo obci doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 250 054,14 EUR z plánovaných oprávnených výdavkov 263 214,88 EUR. Týmto dňom začal proces implementácie projektu. Čo predstavuje nespočetné množstvo dokumentácie a kontr ...viac...

Zverejnené 25.7.2017 -ms-


 

Pucovská brázda

obrazy 086.JPG

Dňa 30.12.2017 sa konal už 17. ročník Pucovskej brázdy.  Dňu pucovskej brázdy predchádzalo nepriaznivé počasie. Dážď, zamračené, následne sneženie. Prechod pucovským chotárom nebol istý. Na prekvapenie všetkých, počasie na deň Pucovskej brázdy bolo nádherné. Ráno mrazivé,  azúrová obloha, deň ako stvorený na prechádzku prírodou. Zaregistrovalo sa len 15 účastníkov. Preto sa organizátor rozhodol, že tradičná kapustnica po prechode nebude. Napriek ...viac...

Zverejnené 4.1.2018 -ms-


 

Cesta smer Pokryváč

20170324_100408.jpg

Obec Pucov žiadala správcu cesty III/05921, Žilinský samosprávny kraj o riešenie havarijne situácie na danej ceste. Jedná sa o zosuv cesty. Cesta je v polovici profilu poškodená zosuvom. Na základe žiadosti o riešenie havarijného stavu ŽSK vyčlenil financie na geologický prieskum a zdokumentovanie daného stavu. Po spracovaní bude nasledovať projekčné riešenia a potom samotná oprav daného miesta. 14. júla 2017 prišla geologická firma, ktorá začala ...viac...

Zverejnené 25.7.2017 -ms-


 

Vianočný čas

miesto_narodenia.jpg

Požehnané Vianočné sviatky
Na Vianoce a v roku novom želám
Vám ja nastokrát teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia
akurát, aby vás mal každý rád.
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v každom oku.

viac...

Zverejnené 22.12.2017 -ms-


 

Letné aktivity pre deti

hura_prazdniny.jpg

Občianske združenie Chuť ŽIŤ v spolupráci               s Komunitným centrom Bziny organizuje počas letných prázdnin rôzne kultúrno spoločenské podujatia pre deti.
Pripravili jednodňový výlet do zoologickej záhrady v Zlíne a letné tábory pre deti.
V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pripravili prvý letný ročník detskej univerzity pod záštitou prof. MUDr. V. Krčméryho DrSc.
Bližšie informá ...viac...

Zverejnené 21.6.2017 -ms-


 

Nové vydanie obecných novín Pucovský spravodaj 3/2017

2017_03.jpg

Informácie o dianí v obci si môžete prečítať v obecných novinách Pucovský spravodaj. Dočítate sa o aktivitách, ktoré obec za posledné obdobie uskutočnila. O podujatiach, ktoré sme zrealizovali a ktoré nás v najbližšom období čakajú. Zároveň by sme chceli poprosiť o dobové fotografie obce. Kto vlastní takéto fotografie budeme radi ak sa o ne podelí. Zozbierané fotografie uverejníme na obecnej stránke aby sme mohli porovnať minulosť s prítomnosťou. ...viac...

Zverejnené 22.12.2017 -ms-


 

Sviatok sv. Antona v Srňacom

Sv_Anton.jpg

Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna sv. Antona Paduánskeho do Srňacieho slávnostnou bohoslužbou v utorok 13. júna 2017 o 17,00 hod.
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“  (Mt 5,8)
 

Sviatok sv. Antona
v SRŇACOM
 
Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna
sv. Antona Paduánskeho do Srňacieho slávnostnou bohoslužbou
v utorok 13. júna 2017 o 17,00 hod.
  ...viac...

Zverejnené 5.6.2017 -ms-


 

Pozvánka na verejný hovor

Pucov znak1.jpg

Poslanci OZ Vás pozývajú  na Verejný hovor, ktorý sa uskutoční dňa :
 
10.decembra 2017 /nedeľa/ o 14:00 hod v sále KD v Pucove.
 
Program:
Úvod Správa o činnosti OÚ za rok 2017 Námety a pripomienky spoluobčanov Diskusia Záver  
Po ukončení verejného hovoru bude pokračovať zasadnutie OZ s nasledovným programom:
 
Úvod Správa o plnení uznesení Správa o činnosti od posl ...viac...

Zverejnené 5.12.2017 -ms-


 

Deň detí a deň otcov

20170604_141754.jpg

Prvá júnová nedeľa v Pucove patrila deťom,  otcom a rodinám. Obec Pucov v spolupráci so ZŠ pripravila popoludnie pre deti k ich sviatku MDD. Príjemnú atmosféru  spríjemnili atrakcie, ako trampolína, streľba zo vzduchovky a rozne súťaže. Po absolvovaní rôznych súťaží boli deti odmenené malou pozornosťou. Počas slnečného dňa sa deti osviežili džusom a chutným guľášom, ktorý pripravili poľovníci. Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ...viac...

Zverejnené 3.6.2017 -ms-


 

Oddychová zóna

ZSK_horizont_color.jpg

Oddychová zóna bola podporená a realizovaná na základe finančnej pomoci Žilinského samosprávneho kraja. Oddychová zóna spočívala v osadení lavičiek, zámkovej dlažby a výsadby zelene.
viac...

Zverejnené 1.12.2017 -ms-
Aktualizované: 12.12.2017 -ms-


 

Deň matiek

20170514_145713.jpg

O mamách, ich láske i dobrote sa toho  povedalo i  napísalo veľa... a predsa toho nie je dosť. Mama je totiž pre každého len tá jedna jediná a tým je výnimočná.
Kto je mama? Rozhovor Boh a dieťa.
Dieťa oslovilo Boha: „Povedal si mi, že ma zajtra pošleš na Zem, ale ako tam budem taký malý a bezmocný žiť?“
A Boh povedal: „Tvoj anjel tam bude na teba čakať a bude sa o teba starať.“
Dieťa sa ďalej pýta: „Ale tu v nebi nepotreb ...viac...

Zverejnené 5.5.2017 -ms-


 

Vandalizmus sa opäť ozval

20171110_064811.jpg

Prírodná pamiatka Pucovské zlepence. V obci Pucov  sa nachádza prírodná pamiatka Pucovské zlepence, ktorá je zaradená do štvrtého stupňa ochrany. Pri prírodnom útvare obec zriadila oddychovú zónu. V tichom a príjemnom prostredí si nejeden turista, cyklista alebo pocestný posedí v útulnom altánku. Obec daný priestor neustále zveľaďuje. Človeku veľmi dobre padne, keď sa môže nachvíľu zastaviť a nabrať síl do ďalšieho putovania.
Dnes rán ...viac...

Zverejnené 10.11.2017 -ms-


 

Výzva - verejné obstarávanie

Verejne_obstaravanie.jpg

 
Multifunkčné ihrisko
Zverejnená   (Zákazka je otvorená na zadávanie ponúk)
10.11.2017   zákazka s využitím anonymného modulu  
126276,96 € bez DPH
Do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
do 21.11.2017 14:00
Bez elektronickej aukcie
(Zákazka ...viac...

Zverejnené 10.11.2017 -ms-


 

Výzva - verejné obstarávanie

Verejne_obstaravanie.jpg

 
Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrno-prevádzkového centra
Stav zákazky:
Zverejnená   (Zákazka je otvorená na zadávanie ponúk)
Zverejnená:
10.11.2017   zákazka s využitím anonymného modulu 
Predpokladaná hodnota:
110931,90 € bez DPH
Predpokl. obdobie rea ...viac...

Zverejnené 10.11.2017 -ms-


 

Voľby do VÚC Žilina

Volby_VUC.jpg

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
Dátum a čas konania volieb:
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
Miesto: Kultúrny dom prízemie
viac...

Zverejnené 3.11.2017 -ms-


 

Nové vydanie obecných novín Pucovský spravodaj 2/2017

2017_02_pucov_www.jpg

Informácie o dianí v obci si môžete prečítať v obecných novinách Pucovský spravodaj. Dočítate sa o aktivitách, ktoré obec za posledné obdobie uskutočnila. O podujatiach, ktoré sme zrealizovali a ktoré nás v najbližšom období čakajú. Zároveň by sme chceli poprosiť o dobové fotografie obce. Kto vlastní takéto fotografie budeme radi ak sa o ne podelí. Zozbierané fotografie uverejníme na obecnej stránke aby sme mohli porovnať minulosť s prítomnosťou. ...viac...

Zverejnené 19.9.2017 -ms-


 

Posun autobusových spojov

Ariva.jpg

Spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. oznamuje cestujúcej verejnosti, že od 4.9.2017 dochádza k posunu autobusových spojov. Posun je na základe žiadosti ZŠ Kňažia z dôvodu posunu vyučovania v základnej škole.
Spoj č. 19. odchod z Kňažej 13:30 hod
Spoj č. 22 odchod z Pokryváča 13:55 hod
Spoj č. 23 odchod D. Kubín, okr. Úrad 14:25 hod
viac...

Zverejnené 28.8.2017 -ms-


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

poziar-travy.jpg

Vzhľadom na predpokladaný vývoj počasia v nasledujúcich dňoch Vám v prílohe zasielame Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré bude platiť od 02.08.2017 od 08:00 hod. do odvolania.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlá ...viac...

Zverejnené 4.8.2017 -ms-


 

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

Logo-Ministerstva-vn-tra-SR.jpg

Vážení seniori,
prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní alebo Vás oslovujú priamo na ulici a pod vopred pripravenými zámienkami s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás peniaze alebo Vás okradnúť o Vaše celoživotné úspory priamo vo Vašom obydlí.
 
viac...

Zverejnené 16.6.2017 -ms-


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka