Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Požehnané Veľkonočné sviatkyVytlačiť
 

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“

Vzkriesený Pán nech Vám premení beznádej na nádej,

z utrpenia urobí prostriedok posvätenia,

z kríža znamenie víťazstva,

zo smrti začiatok nového života.

Veľká noc.jpg


 
 

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy v PucoveVytlačiť
 

Obec Pucov  ako zriaďovateľ Základnej  školy v Pucove

 oznamuje, že

zápis detí do 1. ročníka základnej školy

sa uskutoční  dňa 11. apríla 2019 v čase

od 13,00 do 16,30 hod. v priestoroch 

ZŠ v PUCOVE

DSCN0997.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

 

 • Zápisu sa zúčastnia deti narodené od 1.9.2012 do 31.8.2013, aj deti, ktoré mali v školskom roku 2018/2019 odklad povinnej školskej dochádzky

Ponúkame predovšetkým kvalitnú prácu našich pedagógov pri výchove a vzdelávaní, vzájomnú úctu a pochopenie.

Škola má vynikajúce materiálne a priestorové vybavenie.

Ďalej:

 • výučba anglického jazyka už od 1.ročníka
 • práca s počítačom v novej počítačovej učebni, kde žiaci majú možnosť využívať 16 počítačov
 • krúžková činnosť- Práca s počítačom, Šikovníček, Športové hry. Ponuka krúžkov vychádza zo záujmov detí.
 • organizujeme rôzne školské aj mimoškolské aktivity
 • žiaci sa učia v zrekonštruovaných priestoroch školy
 • možnosť využívania multifunkčného ihriska v areáli školy.

 
 

Veličianske ochotnícke divadloVytlačiť
 

Veličianske ochotnícke divadlo je známe svojimi 20190209_183136.jpgdivadelnými predstaveniami široko-ďaleko. Tento rok si naštudovali veselohru od autora Ruda Kazíka. Réžie sa ako vždy zhostil Ľubo Škyvra spolu s asistentkou réžie Zuzanou Šaligovou.

Dej veselohry sa odohráva na dedine v slovensko-poľskom pohraničí. Ako to v minulosti bývalo, rodičia dohadovali svadby svojich detí. V tomto prípade to bola kmotra krásnej Verony, ktorá jej nahovárala za manžela horára Slavka Grabáňa. Ale ako býva, srdcu nerozkážeš. Veronino srdce túžilo za Jaškom Škivroňom. Veselohra vystihovala aj súčasnosť.

Nie je možné aby v každej obci vystupovali divadlá. Taktiež musia byť zabezpečené vhodné podmienky, čo sa týka najmä divadelného pódia. Obce majú navzájom spolupracovať, tak ako to bolo aj v tomto prípade.

Obec Pokryváč je malá, malebná obec a môžeme povedať, že je súčasťou aj našej obce. Rodinný dom z Pucova susedí s prvým domom v obci Pokryváči. Pozvánka na divadelné predstavenie v obci Pokryváči pritiahla mnoho našich občanov.

Všetci čo prišli neobanovali. Vynikajúce herecké výkony a trefné dialógy nedali, aby sme sa z chuti nezasmiali.

Preto aj touto cestou Vás chcem všetkých povzbudiť do úzkej spolupráce medzi malými obcami. V malých obciach nie je možné vytvoriť podmienky pre všetky druhy športu, zábavy a kultúry. Spolu to dokážeme.

 

Fotografie z divadelnej hry si môžete pozrieť vo fotogalérii a lebo kliknite na tento odkaz.


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k a Pucov znak1.jpg

     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :

8.februára 2019 /piatok/ o 18:00 hod na OcÚ v Pucove.

Program:

 1. Úvod
 2. Správa starostu o činnosti za posledné obdobie
 3. Plán práce na nasledujúce obdobie
 4. Informácia o podaných žiadostiach
 5. Prerokovanie a schválenie žiadostí od spoluobčanov
 6. Rôzne
 7. Záver

 

     Účasť všetkých poslancov je nutná.

                                                       Ing. Metod Sojčák

                                                           starosta obce


 
 

XII. Reprezentačný ples obceVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame

XII. Reprezentačný ples obce Pucov

2.marca 2019  o 19.00 hod. KD Pucov

Do bieleho rána bude hrať a zabávať   hudobná skupina

KORTINA

Účastníkom plesu predvedie svoje umenie skupina z Martina - šerm a ohnivá šou

Nebude chýbať ani mládež z Pucova so svojím programom

cena  42,- €/pár

 v cene lístka:  večera, víno, koláč,

                      káva, kapustnica

        nebude chýbať bohatá tombola

Ples_2019.jpgVstupenky je možné zakúpiť na obecnom úrade kapacita sály je obmedzená a preto neváhaj


 
 

Vianoce 2018Vytlačiť
 

Milí spoluobčania,Vianoce 2018.jpg

rok 2018 bude čo nevidieť minulosťou a preto je potrebné sa zastaviť a porozmýšľať, čo nám tento rok dal a čo vzal. Život je jeden veľký kolobeh. Všetko na tomto svete má začiatok a koniec. Tak je to aj s naším životom. Stále sa niekam ponáhľame a nemáme čas zastaviť sa, len tak sa porozprávať s rodinou, priateľmi, známymi a vypočuť si jeden druhého. Povedať, čo nás trápi a čo teší.

Neustále sa sťažujeme, že všetko je zlé, nič nefunguje, ten má to a ten zas to. Zamysleli sme sa vôbec nad tým, že ten, ktorý má toho materiálneho veľa, by to možno rád vymenil za ľudskosť, lásku a porozumenie? Každý jeden sme jedinečný – unikát. Preto nemôžeme byť všetci rovnakí a všetci mať všetko. Jednoduchý človek je veľakrát šťastnejší ako ten, kto má všetko, na čo si spomenie. Áno, má všetko, na čo si spomenie, ale možno mu chýba objatie druhého, láskavé slovo, dobrý priateľ. Je veľa toho, čo nás môže spraviť šťastnými, nie sú to len materiálne veci.

Neustále sa sústreďujeme len sami na seba a nepozeráme na druhého. Koľkokrát takto dokážeme uraziť jeden druhého. V živote jednotlivec nedokáže nič, ale dvaja už dokážu veľa. Prosím, nebuďme egoistami a vždy pozerajme na druhého ako sami na seba. Prejavme vďačnosť jeden druhému a buďme slušní voči sebe. Lebo nenávisťou, opovrhovaním, ohováraním ubližujeme sami sebe a nie tomu druhému. Každý sme iný, preto nevieme, čo ten druhý prežíva, čo ho trápi.

V tomto končiacom roku sme chceli byť ohľaduplnejší jeden voči druhému aj v našej obci. Spolu sme sa tešili pri rôznych spoločenských podujatiach, ktoré obec organizuje. Tento rok bol začiatkom nového podujatia, ktoré chceme každoročne organizovať pod názvom Pucovský koštovník. Toto podujatie ukázalo aj súdržnosť obce. Veľmi nás to všetkých potešilo, lebo do podujatia sa zapojila takmer celá obec. Podujatie je pre nás všetkých. Ďalej sme opravili miestnu komunikáciu ku kostolu, ktorú využívajú všetci spoluobčania. Tiež sme opravili miestnu komunikáciu do Pilátovej, vstup do požiarnej zbrojnice a priestor pred mostom do školského areálu. V základnej škole sme vybudovali nové priestory pre výučbu a školský klub detí. Zrekonštruovali sme viacúčelové ihrisko a vybudovali prepojenie verejného osvetlenia na Mraznicu. Zabezpečili sme údržbu verejných priestorov a mnoho ďalších menších prác.

Bol to aj rok volebný, vy, spoluobčania, ste mali príležitosť ohodnotiť našu prácu a ukázať, či ste spokojní, ako obec napreduje. Som vďačný za každý hlas, ktorý ste mi dali. Ďakujem všetkým, ktorí mi svojím hlasom prejavili dôveru. Mojou snahou je byť tu pre všetkých. Riadim sa starou múdrosťou: „Čo robíš, rob múdro a pozeraj na cieľ. Všetko rob s láskou“.

Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým Požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok.

Metod Sojčák

Vianočné číslo obecných novín si môžete prečítať v kategórii Pucovský spravodaj


 
 

Výberové konanie riaditeľ Základnej školyVytlačiť
 

V zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej Pucov znak1.jpgspráve a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

                                  výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy Pucov

s predpokladaným nástupom od  1.februara  2019
 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie  podľa § 6 ods. 1 písm c) zákona č.317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
 • práca s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ Pucov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
 • referencie z predchádzajúcej praxe
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov 
 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní 
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, rozsah max. 3 strany
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
  • do 04. januára 2019 do  15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania,
  • na adresu zriaďovateľa: Obec Pucov, Obecný úrad 214, 026 01 Dolný Kubín,       v zalepenej obálke, označenej heslom  „VK – riaditeľ ZŠ NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov doručené po  stanovenom  termíne,  nebudú zaradené do  výberového  konania.  
 • Prihlášky uchádzačov ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, vyhlasovateľ VK vyzve uchádzača na doplnenie týchto dokladov v stanovenom termíne.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 • Ďalšie informácie: 

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  ktorí  nespĺňajú  požadované  podmienky.  Termín  a  miesto  výberového konania  oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú požadované  predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

     

                                                                                            Ing. Metod Sojčák v.r.

                                                                                                   starosta obce


 
 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k aPucov znak1.jpg

 

     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :

7.decembra 2018 /piatok/ o 15:00 hod na OcÚ v Pucove.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
 8. Zriadenie komisií stavebnej, poriadkovej a kultúrno-športovej komisie.
 9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
 11. Určenie platu starostu obce a odmeňovanie poslancov.
 12. Schválenie rozpočtu pre rok 2019.
 13. Diskusia.
 14. Záver.

 

             Účasť všetkých poslancov je nutná.

 

                                                                  Ing. Metod Sojčák

                                                                      starosta obce


 
 

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obcePucov znak1.jpg

 

 

OBEC PUCOV

 

vypisuje výberové konanie na funkciu

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE PUCOV

 

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b/ zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Pucov

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pucov zašle alebo odovzdá

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 22. decembra 2018

 

na Obecnom úrade  v obci Pucov, Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín, v uzavretej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ!“

 

Výberové konanie sa uskutoční  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva (najskôr 14 dní po termíne podávania žiadostí)

 

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (ekonomického smeru výhodou)
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • pracovný úväzok 2 hod. týždenne (5,33%)

 

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 

Zverejnené na:

 

 • vývesnej tabuli obce dňa 20.11.2018
 • webovej stránke obce

 

                                                       

Ing. Metod Sojčák v.r.

    starosta obce


 
 

Výsledky volieb do samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy Komunalne_volby_2018.jpgobcí 2018

 

Z celkového počtu 641 oprávnených voličov v Pucove, prišlo k volebnej urne 461, čo predstavuje 71,91% účasť. Z počtu 461 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo pre voľbu poslancov platných 453 hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu obce bolo platných hlasovacích lístkov 451.

 

Za starostu obce bol zvolený

Metod Sojčák Ing., nezávislý kandidát           s počtom hlasov 381

 

Norbert Smitka Ing., nezávislý kandidát         s počtom hlasov 70

 

za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení

Peter Ďaďo, Kresťanskodemokratické hnutie                       s počtom hlasov 300

Miroslav Ustaník, nezávislý kandidát                                     s počtom hlasov 277

Marcela Ustaníková, Kresťanskodemokratické hnutie        s počtom hlasov 264

Jozef Bečka, Kresťanskodemokratické hnutie                     s počtom hlasov 225

Filip Žákovič, 35, Kresťanskodemokratické hnutie              s počtom hlasov 212

Stanislav Kobuš Mgr., nezávislý kandidát                             s počtom hlasov 209

Milan Smoleň, Kresťanskodemokratické hnutie                   s počtom hlasov 204

 

Karol Maretta, Smer -  sociálna demokracia                         s počtom hlasov 202

Jozef Žákovič, Kresťanskodemokratické hnutie                    s počtom hlasov 199 

Katarína Povalová Mgr., nezávislá kandidátka                     s počtom hlasov 127


 
 
Položky 1-10 z 86

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka