Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zborupoziar-travy1-660x330.jpg  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

od 15.6.2018 od 07:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.             o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 
 

Pozvánka - Deň detí a otcovVytlačiť
 

Obecný úrad v spolupráci so základnou školouSnímek1.JPG organizuje dňa 4. júna 2018 o 14:00 hod spoločenské podujatie Deň detí a otcov v priestoroch školského dvora.

Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, za ktoré budú odmenené. Pripravené bude občerstvenie pre deti aj otcov. Bude sa podávať grilované mäso s oblohou. Nebude chýbať pitný režim pre deti džús a pre oteckov pivko.

Tešíme sa na spoločne strávené nedeľné popoludnie.


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku KostoluVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,prace na ceste.png

od pondelka 4.6.2018 obec začína s rekonštrukciou cesty od predajne COOP Jednota smer ku kostolu a to po rodinný dom p. Grenčíka a rodinný dom p. Gogu.

Z uvedeného dôvodu bude miestna komunikácia uzavretá pre všetky motorové vozidlá t.j. osobné ale hlavne nákladné. uzávierka je naplánovaná od 4.6. do 8.6.2018.

Obecný úrad žiada občanov, ktorí bývajú v danej lokalite, týka sa to aj občanov, ktorí bývajú v rodinných domoch smer Za kostol, Uhliská aby si neplánovali stavebné práce, ktoré si vyžadujú odvoz alebo dovoz stavebného materiálu, lebo si ho nebudú môcť doviesť k svojím rodinným domom. Osobné autá si nechajte doma alebo u niektorých rodinných príbuzných, resp. ich môžete zaparkovať okolo pohostinstva (s výnimkou požiarnej zbrojnice), pri trafo stanici oproti zbernému dvoru, respektíve na vyšnom konci na moste pri ZŠ.

Veríme, že pochopíte uvedenú situáciu a nenastanú nedorozumenia medzi obcou a Vami občania.


 
 
Položky 1-3 z 47

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka